Yahoo! JAPAN

検索設定 - この検索結果ページについて

8222;spada konkurencyjnosc importu i jest zastepowany produkcja wewnetrzna で検索した結果 1~3件目 / 約3件 - 0.47秒

ウェブ

 1. I-628 O niektórych aspektach konkurencyjności..
  Szybko rosnące ujemne saldo wymiany handlowej nie byłoby powodem do niepokoju, gdyby w imporcie znaczną część stanowiły dobra inwestycyjne, służące do przebudowy i modernizacji gospodarki. Niestety ... oznacza zdolność firm, przemysłów, regionów, krajów lub ponadnarodowych ugrupowań do sprostania międzynarodowej konkurencyjności jak i do trwałego zapewnienia wysokiej stopy zwrotu od zastosowanych czynników produkcji i wysokiego poziomu zatrudnienia.
  biurose.sejm.gov.pl/teksty/i-628.htm
 2. Analiza konkurencyjności polskiego eksportu nawozów azotowych ...
  w latach 2004-2012 w handlu światowym. Badano saldo wymiany handlowej. Do oceny konkurencyjności zastosowano wskaźnik ujawnionych przewag komparatywnych oraz wskaźnik pokrycia importu eksportem. Badania wykazały, że w ... produkcji. W Unii Europejskiej Polska jest największym producentem nawozów azotowych wytwarzając około 20% ogólnej ich ilości. Zdolności produkcyjne każdego z największych pozostałych producentów, tj. Francji, Holandii i Niemiec są o ...
  yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.../141-147.pdf
 3. Tendencje zmian międzynarodowej konkurencyjności przemysłu ...
  Słowa kluczowe: konkurencyjność, przemysł spożywczy, eksport i import produktów przemysłu spożywczego, kraje Unii ... jednocześnie, że nastąpiła zmiana wewnętrznej struktury agrobiznesu w krajach UE – w państwach o wyższym poziomie rozwoju gospodarczego główną rolę w tworzeniu pro- dukcji globalnej i wartości dodanej brutto odgrywa przemysł spożywczy oraz przemysły wytwarzające środki produkcji i usługi dla rolnictwa i przemysłu spożywczego. W krajach,.
  www.wne.sggw.pl/czasopisma/.../RNR_2014_T101_z1_s31.p...
検索設定 - この検索結果ページについて

Copyright (C) 2017 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.